top of page

ไม่อ่านบทความนี้ พรุ่งนี้ธุรกิจของคุณอาจไม่มีเหลืออยู่อีกแล้ว


ป้องกันความเสี่ยงและกระแสความเปลี่ยนแปลงจากกระแสโซเชี่ยล

จากการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมหนักหน่วงและจริงจังของสังคมโซเชี่ยล จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ของธุรกิจต่างๆ ที่ต้องหาแนวทางเพื่อให้สามารถเดินต่อ ฝ่ากระแสการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์กันมา นับตั้งแต่ พฤติกรรมผู้ซื้อ ช่องทางการขายวิธีการสื่อสาร กลยุทธ์การตลาด และตัวบุคคลากรและองค์กรเอง

อะไรคือภูมิคุ้มกันที่จะช่วยให้ธุรกิจ ผ่านพ้นและรอดพ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

เพราะรอบนี้การเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่เหตุการณ์หรือสถานการณ์ แต่เป็นบริบทของสังคมทั้งระบบ พลวัตรการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคิด การทำงาน การดำเนินธุรกิจอย่างสิ้นเชิง ทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณที่เคยสั่งสมมา แทบจะใช้ไม่ได้ในยุคใหม่ หลักการในธุรกิจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและที่สำคัญ ก็ยังไม่มีหลักการใหม่ หรือทฤษฎีใดๆ ที่บอกได้ชัดเจน หรือหนทางที่แน่ชัด โซลูชั่นที่ใช่ สำหรับกระแสในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงยังไม่หยุดนิ่งและไม่มีใครรู้ว่าจะสิ้นสุดหยุดนิ่งที่ตรงไหน

แล้วทางออกของธุรกิจคืออะไร....

ธุรกิจและการค้าขายต่างๆ ยังมีตัวแปรสำคัญที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสินค้าหรือบริการ กับผู้ซื้อ

ผู้บริโภค ที่จะทำให้ความผูกพัน การรับรู้และความเข้าใจในสินค้าและบริการของเรายังคงอยู่

หลักสำคัญที่ต้องสร้างและรักษาให้มั่นคงอย่างต่อเนื่อง คือ “แบรนด์” แบรนด์ที่แข็งแรง จะสามารถดำรงอยู่และข้ามผ่านช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงไปได้ ช่องทางการสื่อสาร และพฤติกรรมสังคมใหม่ๆ เป็นเพียงแค่การใช้ช่องทางเพื่อการสื่อสารแบรนด์และการตลาด

แบรนด์ไม่ใช่แค่การใช้โซเชี่ยล การขายออนไลน์ หรือการมีเฟซบุ้ค เหล่านี้ล้วนเป็นเพียงเครื่องมือของเทคโนโลยี่ที่ยังมีการพัฒนาต่อไป “อย่ามัวเสียเวลาไปทุ่มเท หันเหธุรกิจไปเพื่อหาหนทางในการใช้งานสิ่งเหล่านี้ ” จะเห็นว่ามีคอร์สต่างๆที่พยายามสอนให้เจ้าของธุรกิจ ในการใช้ช่องทางสื่อสารเหล่านี้ซึ่งไม่น่าใช่คำตอบที่ถูก เพราะ ช่องทางนี้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่สำคัญกว่าคือกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ที่จะใช้งานให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจของเรา

ที่สำคัญคือแค่ทำความเข้าใจกับการทำงานและการใช้งานของสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เพียงพอแล้ว

ต้องสร้างการเปลี่ยนการสื่อสารโซเชี่ยล จากอุปสรรคเป็นโอกาส และใช้ประโยชน์จากมัน

"แบรนด์" คือคำถามแรกและคำตอบสุดท้ายเท่านั้นของธุรกิจ

สำหรับวันนี้และอนาคต

เข้าใจและเรียนรู้เรื่องแบรนด์กับมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี และผลงานในการสร้างแบรนด์กว่า 100 แบรนด์ในประเทศไทย ติดต่อสอบถามและนัดเพื่อการปรึกษาเบื้องต้น

brandis-76.com

©2018 BRANDIS


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page