top of page

Lifestyle Brand


ปัจจุบันนี้เราจะได้ยินคำว่า "ไลฟ์สไตล์" อยู่บ่อยๆในทุกๆโฆษณาสินค้า ใครคิดอะไรไม่ออก

อยากให้สินค้าตัวเองดูดีก็บอกไปว่า "เป็นของไลฟ์สไตล์" "เหมาะกับไลฟ์สไตล์" ซึ่งจริงๆแลัว

คำว่า "ไลฟ์สไตล์" คืออะไร และมีผลอย่างไรกับสินค้าของเรา

"ไลฟ์สไตล์" ก็คือรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเรา ไม่ว่าจะลักษณะการอยู่อาศัย การกิน การเที่ยว

การใช้เวลา การทำกิจกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้ชีวิตของเรา ในแต่ละวันหรือ

ในแต่ละช่วงเวลาเช่น วันหยุด วันทำงาน สาเหตุที่ทำให้คำว่า "ไลฟ์สไตล์" เป็นที่นิยมแพร่หลาย

ในยุคนี้ มาจากสภาพของสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เราคุ้นเคยอย่างรวดเร็ว เช่น สภาพความเป็นอยู่ในบ้าน สภาพความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวและในสังคม สภาพการใช้ชีวิต สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเปลี่ยนไปจากสภาพที่เราคุ้นเคย ดังนั้นจึงทำให้เกิดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป

ลักษณะของไลฟ์สไตล์แบรนด์ มีลักษณะเฉพาะคือ เป็นแบรนด์ที่เจาะจงผูกพันเฉพาะบุคคลหรือ

กลุ่มโดยเฉพาะ ไม่เหมารวมแบบทุกเพศทุกวัย เหมือนเมื่อก่อน แต่จะผลิตขึ้นเพื่อตอบสนอง

ต่อคนที่มีลักษณะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนั้นๆโดยเฉพาะเช่น กลุ่มคนทำงาน กลุ่มคนรุ่นใหม่

กลุ่มคนในเมือง เป็นต้น ข้อดีคือสามารถทำให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงด้วยลักษณะการสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย พูดภาษาเดียวกัน ถ้าสังเกตให้ดี คำว่าไลฟสไตล์จะประกอบด้วยสองคำคือไลฟ์ และสไตล์ ส่วนใหญ่มักเน้นไปที่สไตล์ ความทันสมัย ซึ่งก็ถูกแค่ครึ่งเดียว ไลฟสไตล์ จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญที่ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตด้วย ต้องทำให้เกิดความสะดวกสบาย และดี/ง่ายต่อการใช้ชีวิต ไลฟ์สไตล์แบรนด์จึงต้องพัฒนาขึ้นจากสองส่วนนี้เป็นสำคัญ

ข้อดีของแบรนด์ไลฟ์สไตล์คือ ทำให้เกิดได้ง่าย เพราะสามารถสร้างสไตล์เพื่อทำให้ดูทันสมัย

โดยใช้การสื่อสาร ธุรกิจส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะผลักดันให้สินค้าของตนเป็นแบรนด์ไลฟ์ไตล์ และยังสามารถทำให้เกิดได้เร็ว เหมือนเป็นทางลัดเป็นคำตอบ

แต่ข้อเสียคือ เนื่องจากความเป็นแบรนด์ไลฟสไตล์ จะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามลักษณะสังคมที่เปลี่ยนทำให้แบรนด์ประเภทนี้มีอายุไม่นาน และต้องเปลี่ยนแปลง อัพเดทอยู่ตลอด

แบรนด์ไลฟ์สไตล์ จึงเหมาะกับธุรกิจที่องค์กรขนาดไม่ใหญ่มาก มีความยืดหยุ่นสูง และต้องควบคุมการทำงานให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดได้ แต่สำหรับธุรกิจนาดใหญ่มากๆหรือเก่าแก่ เช่นธุรกิจครอบครัวที่มีการสืบทอดยุคสู่ยุคจะทำได้ต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ไลฟ์สไตล์แบรนด์ เหมาะกับคนรุ่นใหม่ มาเร็ว ไปเร็ว เบื่อง่าย ไม่ผูกพัน

พร้อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา...


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page