top of page

ต่อไปนี้ ไม่ใช่แค่ราคาสินค้า แต่คือราคาตามความพึงพอใจ


หมดยุคที่เราคุ้นเคยเรียนรู้สั่งสอนกันมาเรื่องคัมภีร์ราคาการตลาด 4P คือ Price, Place, Product และ Promotion มาถึงยุคนี้ ยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงและรวดเร็ว ความสำคัญหรือความหมายของ 4P

จะยังคงมีอยู่หรือไม่ หรือเปลี่ยนไปเช่นไร

วันนี้จะขอคุยเฉพาะเรื่อง P ตัวแรกคือ Price

ในยุคก่อนๆ เราจะเห็นได้ว่าการกำหนดราคาถือเป็นสิ่งสำคัญในกลยุทธ์ทางการตลาด เพราะจะเป็นตัวที่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กลไกการแข่งขัน หลายคนเชื่อว่าของที่มีราคาถูกกว่าย่อมได้เปรียบ เพราะมีโอกาสที่ผู้ซื้อจะตัดสินใจได้ง่าย และจะทำให้เราดูน่าสนใจมากกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ในสินค้าทุกประเภท ดูเหมือนจะมีเพดานราคาที่ถูกกำหนดไว้โดยตลาดว่า ไม่ควรขายราคาที่สูงเกิน

กว่านี้ เพราะจะไม่สมเหตุสมผล และทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถเข้าถึงสินค้าของเรา..

แต่ในยุคปัจจุบัน อาจไม่ใช่เช่นนั้นอีกต่อไป !!

เมื่อแบรนด์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูล การใช้ชีวิตในโลกโซเชี่ยลอาจสำคัญกว่าในโลกของความเป็นจริง เหล่านี้คือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลง มีผลวิจัยที่เชื่อถือและยอมรับว่า ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ มากกว่า 80% ตัดสินใจในการซื้อด้วยอารมณ์ทั้งอารมณ์ส่วนตัวและอารมณ์ร่วม ของ/กับ สังคม ดังนั้นราคาจึงเป็นไปแค่เหตุผลในการจ่ายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจมากกว่าเหตุผลในเรื่องของความต้องการ การใช้งาน หรือความคุ้มค่า

โดยเฉพาะในสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสกับไลฟ์สไตล์ **(อาจมีข้อยกเว้นบางกลุ่มสินค้าของคุณแม่บ้านหรือสินค้าในชีวิตประจำวัน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์)

ปัจจุบันลูกค้าสามารถซื้อของในราคาที่สูงมากเท่าที่เขาพอใจจะจ่าย เราจึงไม่แปลกใจเลยที่เห็นกาแฟแก้วละร้อยกว่าบาท แฮมเบอร์เกอร์ชิ้นละสองร้อยสามร้อยบาท หรืออื่นๆที่เราเห็นได้ทั่วไป และไม่เคยคิดว่ามันจะราคาสูงได้ขนาดนี้ นั่นคือประสิทธิภาพของแบรนด์และการสื่อสารที่ส่งผลต่ออารมณ์ ตอบสนองความพึงพอใจล้วนๆ

วันนี้การกำหนดราคาสามารถทำได้เท่าที่ต้องการ ตราบใดที่คุณสามารถนำเสนอความพิเศษความพึงพอใจ และคุณภาพตามที่ลูกค้าคาดหวัง เพดานของราคาสินค้าไม่ได้ถูกกำหนดโดยตลาดหรือคู่แข่งในตลาด แต่กำหนดจากความสุข ความต้องการ และความพึงพอใจ บางครั้งราคาที่สูงอาจทำให้ขายได้ง่ายกว่า เพราะทำให้รู้สึกท้าทาย มีค่า และสามารถใช้แสดงตัวตน ไลฟ์สไตล์ในโลกโซเชี่ยลเพื่อให้เป็นที่ยอมรับได้

อย่าลืมว่าที่สำคัญคือ แบรนด์และสินค้าของคุณต้องตอบสนองต่อความรู้สึกได้พอดีหรือมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง ตามราคาที่คุณตั้งไว้ได้หรือไม่


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page